Choose your language

От5към4 е игра за мобилността!

Click here to watch our promo video

Click here to watch our promo video

За Моби От5към4

От5към4 е формулата, която се спрява с трафика и подобрява пътуването ти. Нейният принцип е: на всеки 5 работни дни, един се придвижвай с устойчив начин на придвижване. Не забравяйте, че устойчивия транспорт изгражда социалния корпоративен имидж на организациите и спомага за опазване околната среда.

Приложима ли е играта От5към4 в моята компания?

В зависимост от броя служители, можете да се включите в играта по различни начини.От5към4 като мярка!

Ако искате да информирате своите служителите за възможните транспортни опции, то играта е подходящият инструмент да осъществите информационна кампания в своята компания.


От5към4 като информационен източник!

Можете да реализирате мерки, но играта ще ви помогне да насърчите промяната на поведението и да следите резултатите от нея.


От5към4 като социален корпоративен имидж!

Искате ли рекламирате своята компания като тази с най-добра транспортна политика за служителите си, за да привлечете нови кадри? Искате ли да покажете ангажираността си с проблемите на общността и околната среда? Искате ли да промените поведението на служителите си към по-устойчиво? Най-добрият начин е да използвате От5към4 за промотиране на тези теми в компанията ви и извън нея.
Регистрирай организация

Регистрирай се

Awards

Играта

‘From5To4’ is a fun and simple game for people to play and record their journeys to work. Whilst playing as part of a team, employees can compete with other teams to see how many sustainable trips are made each week. In return, the website gives employees bespoke information about how much energy they have saved, calories burned as well as the opportunity to win prizes. It’s a simple formula: for every workday, 1 day smarter commuting.Какво е От5към4?

От5към4 е игра за устойчивото придвижване, която цели да стимулира работещите да пътуват разумно до работните си места - пеш, с велосипед, обществен транспорт или споделено пътуване, и да се забавляват. Гъвкавото работно време също е начин да се оптимизират пътуванията до работното място. Играчите записват в играта с какво са се придвижвали и така виждат как се променя тяхното транспортно поведение, колко средства и литра гориво са спестили, и дори колко калории са изгорили! За най-активните има и награди. Не забравяйте: на всеки 5 работни дни, 1 ден пътувайте разумно.

Защо да се включа в От5към4?

Рано или късно всеки се изправя пред дилемата за комфортно и пестеливо пътуване. Организациите се стремят да предоставят най-добрите начини за придвижване на своите служители - ведомствен транспорт, преференциални карти, гъвкаво работно време. С участието си в играта, можете да информирате служителите си за най-удобните и разумни варианти за пътуване от дома до работното място.

Защо точно От5към4?

Трафикът нараства - не само автомобилния, но и пешеходния, и велосипедния, което предизвиква и нуждата от неговото оптимизиране с оглед влиянието на моторизирания транспорт върху околната среда и общественото здраве. Играта От5към4 цели намаляване на 20% от автомобилния трафик чрез промяна на поведението. Въвеждането на играта в компания предоставя забавен, но и сериозен начин да се достигне осъзната промяна на поведението на служителите, която да е в полза на цялата местна общност.

Какво ти дава От5към4

При включването си в играта ще получите въведение в устойчивото пътуване от експерт по мобилност; достъп до платформата на играта и транспортната информация на служителите си. Ще получите пакет с промоционални материали (постери, стикери, т.н.) и доклади с препоръки как да оптимизирате транспорта за служителите си. В края на играта – след 6 месеца – ще има и заключителен етап с церемония за награждаване на най-активните компании.

Contact

Phone number
+31(0)76-513 66 68

Email
info@van5naar4.nl

Postal address
Van5Naar4
Postbus 3559
4800 DN Breda
The Netherlands
 

Приложима ли е играта От5към4 в моята компания?

След регистрация, ще получите e-mail за потвърждение и информацията, която ви е нужна, за да се включите в играта - постер, стикери, ръководство за ползване, съвети и идеи.

Компания/Организация *
Лице за контакт *
Отдел
Адрес *
Пощенски код *
Град *
Моб. тел.
E-mail *
Брой служители
Забележки
Leave this field empty